Zápis do I. třídy pro školní rok 2023-2024

Zápis I._třída5Vážení rodiče, 

níže naleznete informace týkající se zápisu do první třídy a přípravného stupně pro školní rok 2023/2024.

Ten se bude konat v pátek 14. dubna 2023. Pokud byste měli zájem o konzultaci či prohlídku školy před konáním zápisu, můžete kontaktovat ředitelku školy.

S sebou si prosím přineste:

  • Rodný list dítěte.
  • Občanský průkaz rodiče, který bude podepisovat dokumenty k zápisu.
  • Doporučení školského poradenského zařízení nebo dokument, kde SPC stvrzuje, že dítě může být přijato do školy/třídy samostatně zřízené dle §16 odst. 9 – bez tohoto dokumentu není možné žáka zapsat, prosím, kontaktujte své SPC, aby vám dokument vydalo.
  • Žádost zákonného zástupce – přijetí do 1. třídy – písemně vždy na místě. Po doložení předchozího.
  • Doporučení pediatra a SPC o odkladu školní docházky.

Kalendář akcí

Nahoru

Plakát - sportovní odpoledne