Doplňková činnost

Plakát kroužky_2022web_copy_copyDoplňková činnost je vedlejší činností organizace. Ve své hlavní činnosti škola plní úkoly stanovené zřizovatelem a prostředky získané doplňkovou činností využívá ke zkvalitnění své hlavní činnosti. Zřízení Doplňkové činnosti pro naši školu bylo Zastupitelstvem města Velká Bíteš schváleno 14. 9. 2020.

Škola tak může provozovat tyto okruhy aktivit – mimoškolní výchova a vzdělávání, prodej výrobků žáků a pořádání veřejných akcí. V praxi si tak můžeme představit možnost realizace kroužků s různým zaměřením, pořádání Dílničkových dní a Příměstského tábora, prodejní výstavy (keramika, obrazy a další výrobky), vzdělávací semináře a workshopy atd.

Škola může v rámci doplňkové činnosti využívat prostory školy i vybavení školy a na základě rozhodnutí ředitelky školy je možné využít získané prostředky z doplňkové činnosti na dokrytí potřeb hlavní činnosti školy. Tím je tedy umožněno využít finance získané z doplňkové činnosti na nákup pomůcek a potřebného vybavení a zkvalitnit tak výuku i vybavení organizace a kytnout žákům větší možnosti při výběru, jakým způsobem budou trávit svůj volný čas.

Dosud mělli žáci největší zájem o tyto kroužky: hudební, sportovní, keramické tvoření, snoezelen a muzikoterapie a vaření. V červenci roku 2021 proběhl na škole první příměstský tábor, který měl od žáků i jejich rodičů velmi pozitivní ohlasy. Ve školním roce 2020/2021 také proběhl první kurz šití, jež byl realizován pro pedagogy školy a sklidil velký úspěch. Na podzim roku 2021 proběhne kurz šití pro veřejnost, přihlásit se tak může každý, kdo se chce naučit něco nového nebo si oživit svoje znalosti. Od října 2021 na škole také začnou probíhat zájmové kroužky pro žáky školy.

V roce 2022 proběhl druhý příměstský tábor, tentokrát s názvem Cesta kolem světa. Během školního roku jsou žákům v době podzimních, pololetních a velikonočních prázdnin nabídnuty tematické dílničky.

DSC08933DSC08725 copyDSC08947DSC08030

Kalendář akcí

Nahoru

Plakát - sportovní odpoledne