Projekty EU

Projekty EU

Národní plán obnovy na nákup digitálních technologií

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

Z tohoto projektu k dosažení cíle č. 173 škola vynaložila finanční prostředky na nákup IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digi propasti).

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tohoto projektu k dosažení cíle č. 174 škola vynaložila finanční prostředky na nákup digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

174

 

 

 

 

 

 

Operační program Jan Amos Komenský

Harmonie vzdělávání (SŠ)

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí, žáků a studentů, spolupráce s rodiči dětí, žáků, studentů a veřejnosti.

Předpokládaný termín realizace: 1. 9. 2023−31. 8. 2025.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003477.

Plakát SŠ

 

 

 

Komunitní škola (ZŠ)

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí a žáků, spolupráce s rodiči dětí a žáků a veřejností.

Předpokládaný termín realizace: 1. 7. 2023−31. 8. 2025.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007583.

Projekt plakát_ZŠ

 

 

 

 

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

MSMT            NextGenerationEU         NPO

Tento projekt je financován Evropskou unií a reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Doučování žáků_škol

 

 

 

 

 

 

Rozvoj vzdělávání II.projekt Eu

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy, sociální integrace dětí, prohloubení spolupráce pedagogů, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakulikulárních rozvojových aktivit. Podporované aktivity projektu: Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Projektový den ve výuce, Tandemová výuka.

Předpokládaná realizace projektu: 1. 9. 2021–30. 6. 2023.

Rozvoj vzdělávání_II

 

 

 

 

 

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání

tranzitníprogram

Projekt bude realizován v termínu 1. 6. 2020 až 31. 12. 2022. Jsme jedním z 12 Center tranzitní podpory, která se bude snažit podpořit cílovou skupinu - jednoletou či dvouletou praktickou školou či odborné učiliště mající obory kategorie E vzdělávající žáky se SVP. Projekt reaguje na potřebu komplexního přístupu k zajištění podpory žákům se SVP při jejich přechodu ze školy do dospělého pracovního života. Nedílnou součástí práce se žákem bude také mapování trhu práce v našem regionu s možností vyzkoušet si práci formou praxe u běžných zaměstnavatelů.

 

 

Vzdělávání pro život

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013062

loga

Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace realizuje v období od   1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt „Vzdělávání pro život“. Projekt je zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů v SŠ, na podporu extrakurikulárních aktivit.

Realizováno bude doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Mezi další aktivity patří vzájemná spolupráce pedagogů a tandemová výuka v SŠ.

Celkové způsobilé náklady činní (100%) 209.268,- Kč.

Tento projekt „Vzdělávání pro život“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Rozvoj vzdělávání 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011679

loga

Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace realizuje v období od   1. 2. 2019 do 31. 1. 2021 projekt „Rozvoj vzdělávání“. Projekt je zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů v ZŠ a ŠD, na podporu extrakurikulárních aktivit.

Realizovány budou kluby pro žáky ZŠ a ŠD (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her, kluby badatelské), doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Mezi další aktivity patří vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, vzájemná spolupráce pedagogů a tandemová výuka v ZŠ i v ŠD. Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ.

Celkové způsobilé náklady činní (100%) 544.362,- Kč.

Tento projekt „Rozvoj vzdělávání“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Podpora žáků se SVP

projekt Eu

Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace realizuje od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 projekt „Podpora žáků se SVP" v rámci programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Celková částka na projekt činní: 275.046,- Kč
Projekt „Podpora žáků se SVP" je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je usnadnění implementace inkluzivního vzdělávání do škol. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Podporovanými aktivitami jsou:
• Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

• Čtenářský klub pro žáky ZŠ
Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

• Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může napomoci upevnit zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem v hlavních vyučovacích předmětech.

Kalendář akcí

Červen 2024
PO ÚT ST ČT SO NE
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Nahoru

Plakát - sportovní odpoledne