Základní škola

Základní škola je určena pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (autismus, mentální postižení lehké a kombinované postižení více vad). Jsme školou, samostatně zřízenou pro tyto žáky dle §16 odst. 9 školského zákona.

Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě pedagogicko-psychologického vyšetření školským poradenským zařízením.

Vzdělávání

 • pro žáky s autismem zřizujeme samostatnou třídu, abychom co nejvíce zohlednili jejich potřeby
 • žákům je poskytována individuální péče s maximální mírou využití speciálně pedagogických metod
 • žáci mají k dispozici řadu reedukačních a kompenzačních pomůcek
 • pozornost je zaměřena na rozvoj a dosahování osobního maxima každého dítěte
 • škola nabízí pozitivní klima ve třídách s nízkým počtem žáků
 • organizace je zařazena v republikové síti škol „Škola podporující zdraví"
 • při vzdělávání uplatňujeme prvky Montessori pedagogiky
 • po absolvování devítiletého studia získávají žáci základní vzdělání a dle přijímacího řízení pokračují na zvoleném druhu středního vzdělávání

Obsah vzdělávání je dán školním vzdělávacím programem zpracovaným podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který obsahuje běžné výstupy i minimální výstupy.

Pro větší zohlednění potřeb žáků je možné vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu.

Maximální počet žáků

 • závisí na doporučení školského poradenského zařízení zpravidla
 • standardně 7 - 14 žáků na třídu, 4 - 6 žáků u výraznějšího handicapu, což umožňuje individuální přístup učitele speciálního pedagoga a až dvou asistentů pedagoga.

Podmínky pro přijetí

 • žádost rodičů
 • doporučení školského poradenského zařízení ( SPC, PPP,..)
 • u dětí s PAS vyjádření odborného lékaře potvrzující diagnózu autismu

Využíváme stimulační terapie a jejich prvky

 • prevence logopedických vad - reedukace a kompenzace řečových poruch
 • grafomotorická - přípravná cvičení na psaní
 • prvky arteterapie - využívání výtvarných technik a práce s hlínou v keramické dílně
 • muzikoterapie - hudebně pohybová stimulace, hry se zvuky, relaxace
 • bazální stimulace - podpůrný program pro děti s těžkým handicapem
 • canisterapie
 • prvky ergoterapie - terapie zaměřená na získání co nejvyšší míry samostatnosti dítěte
 • míčkování

Ke stažení:

docSeznam pomůcek pro žáky ZŠ

docDoporučené potřeby pro žáky II. stupeň ZŠ

Kalendář akcí

Duben 2024
PO ÚT ST ČT SO NE
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Nahoru

Plakát výročí 4.4.2024 ver.4