Základní škola

Základní škola je určena pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (autismus, mentální postižení lehké a kombinované postižení více vad). Jsme školou, samostatně zřízenou pro tyto žáky dle §16 odst. 9 školského zákona.

Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě pedagogicko-psychologického vyšetření školským poradenským zařízením.

Vzdělávání

 • pro žáky s autismem zřizujeme samostatnou třídu, abychom co nejvíce zohlednili jejich potřeby
 • žákům je poskytována individuální péče s maximální mírou využití speciálně pedagogických metod
 • žáci mají k dispozici řadu reedukačních a kompenzačních pomůcek
 • pozornost je zaměřena na rozvoj a dosahování osobního maxima každého dítěte
 • škola nabízí pozitivní klima ve třídách s nízkým počtem žáků
 • organizace je zařazena v republikové síti škol „Škola podporující zdraví"
 • při vzdělávání uplatňujeme prvky Montessori pedagogiky
 • po absolvování devítiletého studia získávají žáci základní vzdělání a dle přijímacího řízení pokračují na zvoleném druhu středního vzdělávání

Obsah vzdělávání je dán školním vzdělávacím programem zpracovaným podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který obsahuje běžné výstupy i minimální výstupy.

Pro větší zohlednění potřeb žáků je možné vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu.

Maximální počet žáků

 • závisí na doporučení školského poradenského zařízení zpravidla
 • standardně 7 - 14 žáků na třídu, 4 - 6 žáků u výraznějšího handicapu, což umožňuje individuální přístup učitele speciálního pedagoga a až dvou asistentů pedagoga.

Podmínky pro přijetí

 • žádost rodičů
 • doporučení školského poradenského zařízení ( SPC, PPP,..)
 • u dětí s PAS vyjádření odborného lékaře potvrzující diagnózu autismu

Využíváme stimulační terapie a jejich prvky

 • prevence logopedických vad - reedukace a kompenzace řečových poruch
 • grafomotorická - přípravná cvičení na psaní
 • prvky arteterapie - využívání výtvarných technik a práce s hlínou v keramické dílně
 • muzikoterapie - hudebně pohybová stimulace, hry se zvuky, relaxace
 • bazální stimulace - podpůrný program pro děti s těžkým handicapem
 • canisterapie
 • prvky ergoterapie - terapie zaměřená na získání co nejvyšší míry samostatnosti dítěte
 • míčkování

Ke stažení:

docSeznam pomůcek pro žáky ZŠ

docDoporučené potřeby pro žáky II. stupeň ZŠ

Kalendář akcí

Září 2023
PO ÚT ST ČT SO NE
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Nahoru