Přijímání nových žáků

V případě přijímání žáků, přestupu žáka z jiné školy prosím kontaktujte ředitelku školy Mgr. Blanku Gaizurovou, tel.: +420 566 789 552, +420 724 335 923, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Zápis do 1. třídy, zápis do přípravného stupně ZŠ speciální

Zápis do přípravného stupně ZŠ speciální, zápis do 1. třídy (ZŠ - autistická třída, ZŠ - třída pro děti s LMP, ZŠ speciální) probíhá v měsíci dubnu. Podrobnosti zápisu jsou vždy upřesněny na webu školy v aktualitách.

Formuláře žádostí pro přijetí můžete stáhnout u jednotlivých oborů. Jsou k dispozici v listinné podobě i přímo při zápisu.

pdfKritéria_přijetí_žáků_do_1._ročníku_pro_školní_rok_2023-2024.pdf

pdfZveřejnění_přijímacího_řízení_2023.pdf

Odklad školní docházky podmínky:

 • žádost rodičů o odklad školní docházky
 • vyjádření odborného lékaře (pediatr, klinický psycholog)
 • doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP..)

docxFormular_Zadost_o_odklad_1_copy.docx

docxFormulář - Doporučení odborného lékaře odklad školní docházky

K zápisu vezměte rodný list dítěte a průkaz totožnosti alespoň jednoho ze zákonných zástupců.

Přijímání přípravný stupeň základní škola speciální

Poskytuje vzdělávání dětem se specifickými vzdělávacími potřebami (autismus, středně těžké a těžké mentální postižení, souběžné postižení více vadami).

Podmínky pro přijetí:

 • do přípravného stupně lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky
 • žádost rodičů
 • doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP,..)
 • pokud se jedná o dítě s autismem, doložte prosím vyjádření odborného lékaře potvrzující diagnózu autismus

Školský zákon umožňuje do přípravného stupně ZŠ speciální přijímat děti po celý školní rok. Prosíme rodiče, aby z důvodu organizace tříd dodržovali termín zápisu. Po tomto období vám již z důvodu naplnění třídy nemusí být v žádosti o přijetí vyhověno.

docxFormular_Zadost_rodicu_Pripravny_stupen_copy.docx

Přijímání základní škola, základní škola speciální

Základní škola a základní škola speciální je svým charakterem zacílená na vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami

 • dětí s autismem
 • dětí, které se vzdělávají dle školního vzdělávacího programu běžné základní školy s minimálními výstupy (lehké mentální postižení, kombinované vady)
 • dětí základní školy speciální (středně těžké mentální postižení, těžké mentální postižení, kombinované vady)

docxFormular_Zadost_rodicu_Trida_ZS_copy.docx

docxFormular_Zádost_rodicu_ZS_specialni_copy.docx

 

Přijímání Praktická škola jednoletá

Praktická škola jednoletá je střední škola určená žákům s těžkým zdravotním postižením, zejména s těžkým stupněm mentálního postižení, žákům s více vadami a žákům s poruchami autistického spektra, kteří získali vzdělání na úrovni základní školy speciální, nebo základní školy praktické.

V souladu se zákonem č. 561/2004Sb. o předškolním, základním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a v souladu s Vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., v platném znění, která stanovuje podrobnosti k o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, jsou stanovena tato kritéria pro přijetí:

1) řádně vyplněná přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole

2) odevzdání vyplněné přihlášky do 1. března na ředitelství střední školy

Součástí přihlášky je:

 •          vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky - pokud není klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku
 •          doporučení ke studiu vystavené školským poradenským zařízením (SPC, PPP)

Přijímací zkouška se nekoná!

 

Oznámení výsledků přijímacího řízení:

zveřejní seznamu uchazečů (pod registračním číslem)na webu školy a na veřejně přístupném místě školy a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

V případě přijetí uchazeče na střední školu je potřeba do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zaslat řediteli střední školy zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

V případě nepřijetí je možné do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitele střední školy odvolání proti nepřijetí.

Počet přijímaných uchazečů:

Celkový počet přijímaných uchazečů do Praktické školy jednoleté je 8.

Kritéria_přijímacího_řízení_Praktická_škola_jednoletá_školní_rok_2023-2024.pdf

Přestup žáka z jiné školy do naší organizace

Přestup dítěte z jiné školy do naší organizace je možný kdykoliv během roku.

Prosíme kontaktujte ředitelku naší školy Mgr. Blanku Gaizurovou a vaše školské poradenské zařízení (SPC, PPP, ...) a informujte je o přestupu.

Doložení dokladů při přestupu:

 • žádost rodičů
 • doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP, ...)
 • pokud se jedná o dítě s autismem, doložte prosím vyjádření odborného lékaře potvrzující diagnózu autismus

docxFormular_Zadost_o_přestup_copy.docx

Kalendář akcí

Květen 2024
PO ÚT ST ČT SO NE
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Nahoru

Plakát výročí 4.4.2024 ver.4