Přijímání nových žáků

V případě přijímání žáků, přestupu žáka z jiné školy prosím kontaktujte ředitelku školy Mgr. Blanku Gaizurovou, tel.: +420 566 789 552, +420 724 335 923, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Zápis do 1. třídy, zápis do přípravného stupně ZŠ speciální

Zápis do přípravného stupně ZŠ speciální, zápis do 1. třídy (ZŠ - autistická třída, ZŠ - třída pro děti s LMP, ZŠ speciální) probíhá v měsíci dubnu. Podrobnosti zápisu jsou vždy upřesněny na webu školy v aktualitách.

Formuláře žádostí pro přijetí můžete stáhnout u jednotlivých oborů. Jsou k dispozici v listinné podobě i přímo při zápisu.

Odklad školní docházky podmínky:

 • žádost rodičů o odklad školní docházky
 • vyjádření odborného lékaře (pediatr, klinický psycholog)
 • doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP..)

docxFormulář - Žádost o odklad povinné školní docházky

docxFormulář - Doporučení odborného lékaře odklad školní docházky

K zápisu vezměte rodný list dítěte a průkaz totožnosti alespoň jednoho ze zákonných zástupců.

Přijímání přípravný stupeň základní škola speciální

poskytuje vzdělávání dětem se specifickými vzdělávacími potřebami (autismus, středně těžké a těžké mentální postižení, souběžné postižení více vad)

Podmínky pro přijetí:

 • do přípravného stupně lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky
 • žádost rodičů
 • doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP,..)
 • pokud se jedná o dítě s autismem, doložte prosím vyjádření odborného lékaře potvrzující diagnózu autismus

Školský zákon umožňuje do přípravného stupně ZŠ speciální přijímat děti po celý školní rok. Prosíme rodiče, aby z důvodu organizace tříd dodržovali termín zápisu. Po tomto období vám již z důvodu naplnění třídy nemusí být v žádosti o přijetí vyhověno.

docxFormulář - Žádost rodičů - Přípravný stupeň

Přijímání základní škola, základní škola speciální

je svým charakterem zacílená na vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami

 • dětí s autismem
 • dětí, které se vzdělávají dle školního vzdělávacího programu běžné základní školy s minimálními výstupy (lehké mentální postižení, kombinované vady)
 • dětí základní školy speciální (středně těžké mentální postižení, těžké mentální postižení, kombinované vady)

docxFormulář - Žádost rodičů - třída ZŠ

docxFormulář - Žádost rodičů - třída ZŠ speciální

Přestup žáka z jiné školy do naší organizace

Přestup dítěte z jiné školy do naší organizace je možný kdykoliv během roku.

Prosíme kontaktujte ředitelku naší školy Mgr. Blanku Gaizurovou a vaše školské poradenské zařízení (SPC, PPP, ...) a informujte je o přestupu.

Doložení dokladů při přestupu:

 • žádost rodičů
 • doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP, ...)
 • pokud se jedná o dítě s autismem, doložte prosím vyjádření odborného lékaře potvrzující diagnózu autismus

docxFormulář - Žádost o přestup

Kalendář akcí

Nahoru