Přijímání nových žáků

V případě přijímání žáků, přestupu žáka z jiné školy prosím kontaktujte ředitelku školy Mgr. Blanku Gaizurovou, tel.: +420 566 789 552, +420 724 335 923, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Zápis do 1. třídy, zápis do přípravného stupně ZŠ speciální

Zápis do přípravného stupně ZŠ speciální, zápis do 1. třídy (ZŠ - autistická třída, ZŠ - třída pro děti s LMP, ZŠ speciální) probíhá v měsíci dubnu. Podrobnosti zápisu jsou vždy upřesněny na webu školy v aktualitách.

Formuláře žádostí pro přijetí můžete stáhnout u jednotlivých oborů. Jsou k dispozici v listinné podobě i přímo při zápisu.

Odklad školní docházky podmínky:

 • žádost rodičů o odklad školní docházky
 • vyjádření odborného lékaře (pediatr, klinický psycholog)
 • doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP..)

docxFormular_Zadost_o_odklad_1_copy.docx

docxFormulář - Doporučení odborného lékaře odklad školní docházky

K zápisu vezměte rodný list dítěte a průkaz totožnosti alespoň jednoho ze zákonných zástupců.

Přijímání přípravný stupeň základní škola speciální

Poskytuje vzdělávání dětem se specifickými vzdělávacími potřebami (autismus, středně těžké a těžké mentální postižení, souběžné postižení více vadami).

Podmínky pro přijetí:

 • do přípravného stupně lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky
 • žádost rodičů
 • doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP,..)
 • pokud se jedná o dítě s autismem, doložte prosím vyjádření odborného lékaře potvrzující diagnózu autismus

Školský zákon umožňuje do přípravného stupně ZŠ speciální přijímat děti po celý školní rok. Prosíme rodiče, aby z důvodu organizace tříd dodržovali termín zápisu. Po tomto období vám již z důvodu naplnění třídy nemusí být v žádosti o přijetí vyhověno.

docxFormular_Zadost_rodicu_Pripravny_stupen_copy.docx

Přijímání základní škola, základní škola speciální

je svým charakterem zacílená na vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami

 • dětí s autismem
 • dětí, které se vzdělávají dle školního vzdělávacího programu běžné základní školy s minimálními výstupy (lehké mentální postižení, kombinované vady)
 • dětí základní školy speciální (středně těžké mentální postižení, těžké mentální postižení, kombinované vady)

docxFormular_Zadost_rodicu_Trida_ZS_copy.docx

docxFormular_Zádost_rodicu_ZS_specialni_copy.docx

 

Přijímání Praktická škola jednoletá

Praktická škola jednoletá je střední škola určená žákům s těžkým zdravotním postižením, zejména s těžkým stupněm mentálního postižení, žákům s více vadami a žákům s poruchami autistického spektra, kteří získali vzdělání na úrovni základní školy speciální, nebo základní školy praktické.

V souladu se zákonem č. 561/2004Sb. o předškolním, základním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a v souladu s Vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., v platném znění, která stanovuje podrobnosti k o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, jsou stanovena tato kritéria pro přijetí:

1) řádně vyplněná přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole

2) odevzdání vyplněné přihlášky do 1. března na ředitelství střední školy

Součástí přihlášky je:

 •          vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky - pokud není klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku
 •          doporučení ke studiu vystavené školským poradenským zařízením (SPC, PPP)

Přijímací zkouška se nekoná!

 

Oznámení výsledků přijímacího řízení:

zveřejní seznamu uchazečů (pod registračním číslem)na webu školy a na veřejně přístupném místě školy a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

V případě přijetí uchazeče na střední školu je potřeba do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zaslat řediteli střední školy zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

V případě nepřijetí je možné do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitele střední školy odvolání proti nepřijetí.

Počet přijímaných uchazečů:

Celkový počet přijímaných uchazečů do Praktické školy jednoleté je 8.

pdfKritéria_přijímacího_řízení_Praktická_škola_jednoletá.pdf

Přestup žáka z jiné školy do naší organizace

Přestup dítěte z jiné školy do naší organizace je možný kdykoliv během roku.

Prosíme kontaktujte ředitelku naší školy Mgr. Blanku Gaizurovou a vaše školské poradenské zařízení (SPC, PPP, ...) a informujte je o přestupu.

Doložení dokladů při přestupu:

 • žádost rodičů
 • doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP, ...)
 • pokud se jedná o dítě s autismem, doložte prosím vyjádření odborného lékaře potvrzující diagnózu autismus

docxFormular_Zadost_o_přestup_copy.docx

Kalendář akcí

Duben 2021
PO ÚT ST ČT SO NE
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Nahoru

Aktuální informace

Za účelem podpory dětí naší organizace vznikl spolek Škola do života, z. s., který si klade za cíl podpořit rekonstrukci školy a dalšími aktivitami vytvořit lepší podmínky pro vzdělávání. Pomoci můžete i vy přispěním na transparentní účet spolku. Více informací o spolku naleznete na stránkách www.skoladozivota.cz.