Školská rada

Školská rada při Základní škole a Praktické škole Velká Bíteš, příspěvková organizace, má 3 členy:

Předseda školské rady Mgr. Irena Batelková (jmenována pedagogy)
Členové školské rady Ing. Petr Sedláček Ph.D. (jmenován zákonnými zástupci)
Mgr. Šárka Dohnalová (jmenována zřizovatelem)

Školská rada a její kompetence

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 • Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
 • Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nebo zvolen pedagogickými pracovníky.
 • Do školské rady mohou být zvoleni pouze ti kandidáti, kteří předem vyslovili s kandidaturou písemný souhlas.
 • Funkční období členů školské rady je tři roky.
 • Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda.
 • Školská rada
  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
 • Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.
 • Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

pdfVolební řád ke stažení

Kalendář akcí

Červen 2023
PO ÚT ST ČT SO NE
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Nahoru