Školská rada

Školská rada při Základní škole a Praktické škole Velká Bíteš, příspěvková organizace, má 3 členy:

Předseda školské rady Mgr. Irena Batelková (jmenována pedagogy)
Členové školské rady Ing. Petr Sedláček Ph.D. (jmenován zákonnými zástupci)
Mgr. Šárka Dohnalová (jmenována zřizovatelem)

Školská rada a její kompetence

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 • Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
 • Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nebo zvolen pedagogickými pracovníky.
 • Do školské rady mohou být zvoleni pouze ti kandidáti, kteří předem vyslovili s kandidaturou písemný souhlas.
 • Funkční období členů školské rady je tři roky.
 • Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda.
 • Školská rada
  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
 • Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.
 • Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

pdfVolební řád ke stažení

Kalendář akcí

Listopad 2023
PO ÚT ST ČT SO NE
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Nahoru

Plakát web popup4 copy copy