Zdravá škola

skola-podp-zdravi-logoKoordinátorem a garantem programu ŠPZ v České republice je Státní zdravotní ústav (SZÚ) se sídlem v Praze: „Program sdružuje školy, pro které zdraví neznamená jen nepřítomnost nemoci, ale vnímají jej jako výsledek vzájemně působících faktorů bio – psycho – sociálních, tzv. holistické pojetí zdraví, které odpovídá i pojetí WHO. Tyto faktory se školy snaží rozvinout pomocí respektu k přirozeným potřebám jednotlivce, podporou komunikace, spolupráce, důrazem na odpovědnost k vlastnímu zdraví a rozvíjením životních kompetencí všech členů školního společenství."

 

V roce 2000 byl zpracován projekt „Škola podporující zdraví", který byl v roce 2001 schválen Státním zdravotním ústavem v Praze. Získali jsme certifikát o přijetí naší školy do sítě projektu „Zdravá škola" ve kterém jsme zapojeni dodnes. Podporu zdraví ve školách lze chápat jako smysluplnou aktivitu, která má za cíl zlepšit a chránit zdraví všech žáků i zaměstnanců školy.

Projekt Zdravá škola je postaven na třech základních pilířích reflektujících požadavky na zdravý životní styl.

Tři pilíře v naší škole:

I. pilíř: Pohoda prostředí

 • Pohoda věcného prostředí - žáci se úspěšně zapojují do úprav a výzdoby prostor školy,
 • průběžně vybavujeme místnost snoezelen rehabilitačními pomůckami. Přírodní ukázková zahrada je doplňována novými prvky (speciální záhony, dřeviny atd.).
 • Pohoda sociálního prostředí -společně řešíme vzniklé problémy a kázeňské přestupky, žáci se učí vyslovovat a hájit své názory a myšlenky. Aktivně komunikujeme s žáky – sdělování prožitků a zájmů (monitoring vztahů v třídách, řešení modelových situací).
 • Pohoda organizačního prostředí - zapojujeme žáky do praktických činností týkajících se zdravé výživy a zdravého způsobu života (společné vaření a pečení, práce na školní zahradě). V příznivém počasí je pravidelně k výuce i k relaxaci o přestávkách využívána přírodní učebna na školní zahradě.

II. pilíř: Zdravé učení

 • Smysluplnost - individuálně přistupujeme k jednotlivým žákům, učíme je sebehodnocení a vzájemné pomoci, práci ve dvojicích i ve skupinách. Pravidelně do výuky zařazujeme rozmanité exkurze, výlety, dny dílen, návštěvy divadel.
 • Možnost výběru, přiměřenost - žáci mají na výběr z množství kroužků. Společně s žáky plánujeme rozmanité školní aktivity.
 • Spoluúčast a spolupráce - podporujeme práci ve skupinách, dvojicích, vedeme žáky ke společné spolupráci a pomoci při všech školních akcích, využíváme netradiční formy výuky.
 • Motivující hodnocení - využíváme kombinované hodnocení v rámci ŠVP, žáky vedeme ke každodennímu sebehodnocení své práce.

III. pilíř: Otevřené partnerství

 • Model demokratického společenství - rodiče a prarodiče se zapojují do školních akcí, žáci se aktivně podílejí na výzdobě třídy a školy. Respektujeme názory žáků, umožňujeme jim prezentovat názory v aktivní diskusi.
 • Škola - kulturní a vzdělávací středisko obce - pořádáme tradiční výstavy a koncerty pro veřejnost, kulturní vystoupení pro obyvatele DD a DPS. Díky dobré spolupráci se zřizovatelem školy a sponzorům se daří zlepšovat materiální vybavení školy. Informujeme o akcích školy v místním periodiku Zpravodaj a Exit a regionálních novinách.

Naše úspěšné projekty v rámci Školy podporující zdraví:

 • S přírodou jsme kamarádi
 • Zahrada ve škole, škola v zahradě
 • Výstavy u nás
 • Zdravé sezení ve zdravé škole
 • Poradenské dny
 • Zdravý život- spokojený život
 • Vaříme jinak
 • Zdraví ze zdravé přírody
 • Krásné tři
 • Zdravá škola 2017

Kalendář akcí

Květen 2024
PO ÚT ST ČT SO NE
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Nahoru

Plakát výročí 4.4.2024 ver.4