Školní jídelna

Naše organizace nemá vlastní školní jídelnu. Stravování žáků zajišťuje školní jídelna Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace, se sídlem Sadová 579, 595 01 Velká Bíteš.

Objednat stravu přes internet

 

Žáci po ukončení vyučování odcházejí s učitelem, vychovatelem či asistentem pedagoga do školní jídelny vedlejší základní školy. Pedagogové pomohou dětem při stolování a po ukončení oběda je opět doprovodí do školy.

Stravu lze objednávat a měnit na webu školy v odkazu jídelníček, dále pak na adrese http://strav.nasejidelna.cz/0003, popřípadě telefonicky.

 • Vedoucí školní jídelny: Procházková Zdeňka
 • Vedoucí kuchař: Najer Pavel
 • Kapacita jídelny: 600 strávníků
 • Telefon: +420 566 789 450
 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stravné

 • strávníci 7–10 let: 23 Kč
 • strávníci 11–14 let: 26 Kč
 • strávníci 15 a více let a dospělí: 27 Kč

Způsoby platby stravného:

Stravné je hrazeno vždy dopředu, a to jedním z následujících způsobů:

 • 1. způsob – bezhotovostní – formou inkasa
  Stravné se inkasně stahuje vždy v polovině měsíce na následující měsíc dopředu, tzn. v září na říjen.
 • 2. způsob – hotovostní formou
  Stravné je hrazeno na další měsíc hotovostně v kanceláři školní jídelny (denně mezi 7.00–9.00, 14.00–14.30 hod.).

Prostřednictvím terminálů ve škole nebo přes internetovou aplikaci si strávník může měnit druh obědu nebo si jej případně odhlásit. Přihlášení obědů se provádí automaticky vždy na začátku měsíce.

Na základě uhrazení finančních prostředků je každému strávníkovi přidělen určitý kredit, který se podle množství objednaných obědů snižuje.

V případě, že má strávník záporný kredit, je objednávání stravy zablokováno. Je nutné kontaktovat vedoucí školní jídelny a chybějící finanční částku uhradit.

Příklad:

 • V měsíci říjnu je 20 dnů, kdy budou žáci docházet do školy.
 • Stravné pro žáka 11–14 let je 26 Kč.
 • Formou inkasa je strženo automaticky 20 × 26 Kč = 520 Kč.
 • Systém automaticky přihlásí strávníkovi 20 obědů (oběd č. 1) a poníží kredit.
 • Strávníkovi se bude správně zobrazovat kredit 0 Kč. Všechny obědy na měsíc říjen má zaplacené.

Výdej obědů: 11.30–14.00 hodin

V případě, že žák zapomene čip doma, musí si do 10:00 hod. vyzvednout potvrzení v kanceláři jídelny. Na základě tohoto potvrzení mu bude vydán oběd i bez použití čipu.

Objednávání (popř. odhlašování) obědů

Školní jídelna připravuje dva druhy jídel. Standardně má strávník automaticky objednán oběd číslo 1. Oběd číslo 2 si může zvolit níže uvedeným způsobem.

Obědy je možné objednávat (popř. odhlašovat) nejpozději:

 • v daný den do 5.30 hod. prostřednictvím internetu na adrese http://strav.nasejidelna.cz/0003
 • předchozí den do 16.00 hod. přes terminály umístěné na obou budovách základní školy,
 • předchozí den do 14.00 hod. telefonicky na čísle 566 789 450 nebo osobně.

Objednávky stravy zaslané elektronickou poštou nejsou akceptovány.

Pokud dojde k onemocnění dítěte a neodhlásí se oběd, je možné si jej vyzvednout do jídlonosiče v době od 11.00 do 11.20 hodin v kuchyni (ne v jídelně) pouze 1. den, ostatní dny je nutné se řádně odhlásit.

Evidence strávníků

Školní jídelna je vybavena stravenkovým systémem využívajícím čipy Dallas. Pomocí těchto čipů si žáci mohou objednávat obědy na terminálech v obou budovách školy. Čipy se dále využívají při výdeji oběda v jídelně a při vstupu do obou budov školy. Záloha na čip činí 100,– Kč. V případě, že si žák zapomene čip, je nutné si v kanceláři jídelny vyzvednout potvrzení nejpozději do 10 hodin. Záloha za čip se nevrací při jeho ztrátě a zjevném mechanickém poškození čipu. Záloha za blokované, obsazené čipy se vrací pouze žákům základní školy.

Charakteristika školní jídelny

Kuchyň je umístěná v přízemí školy. Chod jídelny zajišťuje vedoucí školní jídelny s hlavním kuchařem a čtyřmi kuchařkami.

Školní jídelna včetně kuchyně je nově rekonstruována, odpovídá hygienickým požadavkům na stravovací služby. Nachází se v prvním poschodí naší školy. Od září 2008 nabízí strávníkům výběr ze dvou jídel.

Skladba jídelního lístku je v souladu se zásadami správné výživy ve školním stravování.

Předností naší jídelny jsou chutná a zdravá jídla.

Informace o alergenech ve školní jídelně

Kalendář akcí

Nahoru