Prvky muzikoterapie

Hudba ve svých rozmanitých podobách člověku odedávna pomáhala překonávat nejrůznější obtíže, uzdravovat se, propojovat se s druhými, vyjadřovat své prožívání nebo rozvíjet svůj potenciál. Pomocí hudby lze vyjádřit mnohé lépe a příměji než slovy, projevit i to, co slovy vyjádřit nedovedeme. Hudba má moc nás silně emočně oslovit, rozeznít v nás svou náladu, může nás roztančit i rozplakat. Umožňuje nám tak hlouběji prožívat své tělo, emoce, život a také je vyjadřovat.

Hudba a hudební prostředky v muzikoterapeutické praxi vedou k harmonizaci, rozvíjení komunikace, sociálních vztahů, k tělesnému i emočnímu uvolnění, k sebevyjádření i seberealizaci. Často jsou používány takové nástroje a metody práce s nimi, které jsou přístupné pro všechny, a umožní tak tvořit hudbu bez nutnosti umět hrát na nástroje.

Muzikoterapie má proto velmi všestranné využití a může prospívat klientům se širokou škálou nejrůznějších potřeb. Z muzikoterapie mohou čerpat děti, dospělí i senioři, osoby zdravé, s onemocněním i se zdravotním postižením. Někdy je to právě muzikoterapie, při níž je člověku umožněno konečně zažít to, co spontánně v životě nezažívá, např. pozitivní pocity štěstí, pohody, kontaktu nebo úspěchu, pocit zdraví, síly a svobody. Může to být ale také právě muzikoterapie, při níž klient může v bezpečném prostředí prožít, vyjádřit a integrovat tíživé pocity, jako je zlost, smutek či deprese. Možnost skutečně prožít a procítit své tělo a emoce, vyjádřit je v bezpečném vztahu a nalézt přijatelný obraz sebe sama pomáhá vnímat život v celé jeho hloubce a šíři a je důležitou součástí duševního zdraví člověka i vnímání smyslu jeho existence.

S ohledem na potřeby dětí, které navštěvují tuto školu, a využívaný muzikoterapeutický model, se zaměřujeme především na receptivní relaxace s živou hudbou. Tato technika vhodně vyvažuje aktivitu, která se od dětí ve škole očekává v rámci výchovně-vzdělávacího procesu. Muzikoterapie je ve škole realizována od minulého školního roku, kdy proběhla 4x a v letošním roce 5x. Proto, aby bylo možné pozorovat účinky muzikoterapie a maximálně využít potenciál této terapeutické metody, je nutné, aby se jednalo o pravidelnou činnost. Jednorázové muzikoterapeutické aktivity jsou spíše zpestřením, a tak nelze mluvit o terapii jako takové.

V současné době již můžeme dobře vidět a popsat výsledky muzikoterapie. Většina dětí si našla místo, které jim při relaxaci vyhovuje. Proces vytváření tohoto prostoru je často úzce provázán s uvědomováním si svých potřeb, což může být velmi těžké sdělovat verbálně. Díky respektování tzv. hudební vlny jsou děti orientovány v relaxačním procesu, což vede k fyzickému i emočnímu uvolnění. Díky zachování této struktury se cítí jistě i děti s poruchami autistického spektra (PAS), děti s ADHD, hyperaktivitou, s poruchami pozornosti, se zrakovým postižením, mentálním postižením, s kombinovanými vadami a dalším omezením. Každodenní život přináší řadu situací, které vyžadují vyrovnávání se s realitou. Pro zvládání tohoto stresu je nezbytné mít dostatek zdrojů, ke kterým se děti mohou vracet a čerpat z nich. Jedním z těchto zdrojů mohou být právě prožitky z muzikoterapie.
Bezpečné a známé prostředí, hudba a uvolnění podněcují a motivují ke kreativním činnostem. Toho je využíváno v závěru muzikoterapeutického setkání, kdy mají děti možnost samy zkoušet a improvizovat na netradiční hudební nástroje. Společný zážitek pedagogů a dětí podporuje, upevňuje a stmeluje dobré vztahy, které jsou základem pro dosahování dobrých školních výsledků. Muzikoterapie pomáhá dětem překonávat životní překážky s úsměvem a větší lehkostí.

Muzikoterapie vede Mgr. Bc. Svatava Drlíčková speciální pedagog, muzikoterapeut, arteterapeut. Vystudovala vychovatelství na PdF MU v Brně, speciální pedagogiku, speciálněpedagogickou andragogiku, arteterapii a muzikoterapii na PdF UP v Olomouci a celostní muzikoterapii na FF UP v Olomouci. Nyní je frekventantkou psychoterapeutického výcviku Českého institutu Biosyntézy v Praze a v doktorském studiu speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci.
Od roku 2003 se věnuje arteterapii a muzikoterapii. Lektoruje a publikuje v oblasti expresivních terapií. Působí jako muzikoterapeut a arteterapeut v  sociálních službách, ve zdravotnických zařízeních, ve speciálním školství a v privátní praxi. Zaměřuje se na muzikoterapeutické modely z oblasti Jižní Sibiře, modifikuje je a využívá v prostředí české muzikoterapie. Od roku 2007 zavádí a aplikuje muzikofiletiku.

Věnuje se koncertní činnosti a hudební tvorbě v podobě vytváření muzikofiletických příběhů a hudebních CD. Je členkou České arteterapeutické asociace ČAA, Českého institutu Biosyntézy ČIB a Muzikoterapeutické asociace ČR – CZMTA, kde působí jako místopředsedkyně.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , www.svatavadrlickova.cz

Kalendář akcí

Duben 2021
PO ÚT ST ČT SO NE
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Nahoru

Aktuální informace

Za účelem podpory dětí naší organizace vznikl spolek Škola do života, z. s., který si klade za cíl podpořit rekonstrukci školy a dalšími aktivitami vytvořit lepší podmínky pro vzdělávání. Pomoci můžete i vy přispěním na transparentní účet spolku. Více informací o spolku naleznete na stránkách www.skoladozivota.cz.