Jiné projekty

Jiné projekty

Projekt Průša do školy

Škola se do tohoto projektu zapojila v říjnu 2021. Díky tomu dostala od firmy Josefa Průšy, která se celosvětově zabývá 3D tiskem, 3D tiskárnu Original Prusa MINI+, což je v současné době nová a velice atraktivní technologie, pomocí které si například ve škole můžeme vyrobit různé pomůcky pro žáky. Výhodou projektu je i možnost přístupu do databáze projektů, poradenství od expertů na 3D tisk, technická podpora pro školy a školení pro pedagogy. Tiskárnu využijeme především na výrobu pomůcek do vyučování, které jsme doposud vyráběli různými způsoby svépomocí. Tyto pomůcky budou moci být vyrobeny našim žákům na míru, což nám usnadní výuku a práci v hodinách.

 

Plavání pro děti s postižením ČEZ

Cílem projektu bylo získání finančních prostředků na kurz plavání pro děti ve věku 5-16 let, které se potýkají se specifickými vzdělávacími potřebami. Z jejich potřeb vyplývá i nutnost výukově uzpůsobeného kurzu pro tyto děti a je nutné počítat se zvýšeným počtem instruktorů ve výuce. Nadace ČEZ díky svému projektu Pomáhej pohybem a také iniciativě rodičů, pedagogů a přátel školy poskytne finanční příspěvek ve výši 80 000 Kč, ze kterého bude uhrazena faktura plavecké školy, jež zahrnuje pronájem bazénu a mzdové náklady pro výuku kurzu plavání, a z části také doprava na kurz. Plavecký kurz umožní dětem získat plavecké a předplavecké dovednosti a podpoří jejich další rozvoj. Plavání bude realizováno v termínu 1. 12. 2021−9. 2. 2022.

Děkujeme všem za podporu při získávání bodů pro naplnění podmínek projektu.

71689807 2489901487757107_5933183473278779392_n

 

 

 

 

 

 

Projekt "Sportuj ve škole"

Cílem tohoto projektu je umožnit žákům kvalitně trávit volný čas a možnost zlepšovat se v pohybových aktivitách a dovednostech ve školních družinách, klubech a dalších volnočasových zařízeních. Aktivity budou po celý školní rok probíhat zdarma pod vedením vychovatelů jednou týdně v rámci školní družiny.

DSC 0175

 

 

 

Projekt „Plavání 2019“

Rozvojový program MŠMT „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa), č.j.: MSMT-13222/2019-1. Projekt je určen na úhradu cestovních nákladů spojených s realizací plaveckého kurzu a je realizován v termínu od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019.

46512280 327291767853642_8962021795129458688_n__1_-3646-800-600-80

 

 

 

Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi

Díky tomuto projektu mohou mít děti, jejichž rodiče se ocitli v hmotné nouzi, zčásti uhrazené náklady za obědy. Projekt funguje ve spolupráci Kraje Vysočina a Odboru sociálních věcí. Projekt je určen na pomoc rodinám v hmotné nouzi. Díky tomuto projektu je možné financovat školní stravování dětí. Projekt probíhal v období 1. 9. 2018 až 30. 6. 2019 a následně i od 1.9.2019 až 30.6.2020

Projekt „Plavání 2018“

Rozvojový program MŠMT „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa), č.j.: MSMT-10011/2018-1. Projekt byl určen na úhradu cestovních nákladů spojených s realizací plaveckého kurzu a byl realizován v termínu od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018. Dotace byla vyčerpána ve výši 28. 611,-- Kč.

46519007 512270845955618_7188981771180965888_n-3647-800-600-80

 

 

 

Žádost o poskytnutí MONETA Money Bank grantu v rámci Programu podpory potřebným 1470895642 moneta

 

 

Rok 2019-2020 - Plavání pro děti s mentálním postižením, autismem a zdravotním znevýhodněním

Datum podání žádosti: 6. 6. 2018

46512280 327291767853642_8962021795129458688_n__1_-3646-800-600-80_copy

Projekt se týká podpory kurzu plavání a terapie pro děti ve věku 6-16 let, které se celoživotně potýkají se specifickými vzdělávacími potřebami vyplývající z diagnózy autismus, mentální postižení lehké, kombinované postižení, zdravotní znevýhodnění (epilepsie). Velký podíl dětí je navíc ze sociálně slabších rodin, pro které je plavání velmi finančně náročné - přesto se rodiče snaží vložit do projektu finanční prostředky, aby jejich děti mohly plavání absolvovat.

 Děti se specifickými vzdělávacími potřebami využívají pro plavání plavecký kurz, se specifickými výukovými metodami, který mimo jiné ze zákona počítá i se zvýšeným počtem instruktorů při výuce, protože není možné takto handicapované děti učit ve větší skupině se stejnými metodami jako děti zdravé a potřebují neustále dohled ve vodě. Zvláště specifický způsob výuky vyžadují děti s těžší formou autismu. Vysokou míru kontroly potřebují děti s epilepsií.

V praxi to má za následek, že kurz a terapie plavání je pro tyto děti až několikanásobně dražší než pro zdravé děti v běžných školách. Projekt by podpořil 20 dětív tomto specifickém plaveckém kurzu a umožnil by jim až 40 výukových hodin plavání (20 výukových hodin v jednom pololetí a 20 výukových hodin v dalším pololetí školního roku). Do projektu není zahrnuta doprava (jejíž celková částka je cca 64.000,- Kč.), projekt se týká čistě jen přímé podpory plavání a terapie.

Požadovaná výše MONETA Money Bank grantu: Prosím, uveďte rozpis položek a celkovou částku

Položka

Částka v Kč

Plavecká škola- výcvik a nájem bazénu 1. pololetí školního roku

46.000,-

Plavecká škola - výcvik a nájem bazénu 2. pololetí školního roku

46.000,-

Celkem cena projektu celkem

92.000,-

Vlastní podíl rodičů žáků pro obě pololetí

- 20.000,-

Vlastní podíl školy pro obě pololetí

- 30.000,-

 

Celkem požadovaná částka z grantu: 42.000,-Kč s DPH

 

Předpokládaný začátek projektu1. 9. 2018                          

Konec projektu: 31. 12. 2019 

docxZadost_o_grant_plavání.docx

docxZhodnocení_projektu_informace_na_web_školy.docx

 

Rok 2017-2018 - Zařízení a pomůcky pro imobilní žáky

Cílem projektu bylo odstranit bariéry při manipulaci s těžce handicapovanými dětmi a umožnit jim pomocí speciálního zařízení a pomůcek snadnější zvládání každodenních činností a správné polohování v polohovacím vaku.

Realizovaný projekt umožnil dětem s těžkým handicapem upoutaným na invalidní vozík snadnější přesun a polohování. Zakoupením ramenového zvedáku s příslušenstvím bylo docíleno snadnější zvednutí dětí na toaletu, nebo k přesunu do speciální židle, či podložku na přebalování.

Pro imobilní děti, které potřebují změnu polohy, byl zakoupen polohovací vak, který leze využít pro žáky nejen během dne, ale i při speciální terapii (Bazální terapie).

IMG 0037

 

 

 

 

Rok 2016 - Oční komunikátor

Oční komunikátor je určený zejména pro děti s těžkým tělesným či kombinovaným postižením. Jde oaktivity, které se ovládají pomocí oční navigace. Zábavnou formou se tak děti naučí nezbytné dovednosti, nutné pro budoucí ovládání počítače očima a využití počítače jako komunikační pomůcky.

DSC 0363

 

 

 

 

Rok 2012 - Šikmá schodišťová plošina

Organizace získala GE grant „ Bezbariérovost školy „ a výrazně se zlepšila péče o imobilní děti. Díky projektu bylo možné efektivně vyřešit dostupnost veškerých prostor i pro imobilní žáky. Nákup tohoto zařízení mělo dopad i na samostatnost a psychiku žáků. Ovládání je totiž řešeno tak, že plošinu mohou ovládat pomocí jednoduchého ovladače i samotní žáci. Zařízení výrazně ovlivnilo začlenění některých imobilních dětí do každodenního života.

Kalendář akcí

Květen 2024
PO ÚT ST ČT SO NE
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Nahoru

Plakát výročí 4.4.2024 ver.4