Základní škola speciální

Základní škola speciální je určena pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (autismus, středně těžké mentální postižení, těžké mentální postižené a kombinované postižení více vad). Jsme školou, samostatně zřízenou pro tyto žáky dle §16 odst. 9 školského zákona.

Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě pedagogicko-psychologického vyšetření školským poradenským zařízením.

Žáci jsou vzděláváni dle školního vzdělávacího programu "Učíme se spolu" č. j. ŠVP SpecŠVB 99/2010 vypracovaného dle RVP ZŠS díl I. a díl II. Pro větší zohlednění potřeb žáků je možné vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu.

Nedílnou součástí kvalitního vzdělávání žáků naší školy je využívání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Pro verbálně nekomunikující děti používáme speciální počítačové programy a obrázkové komunikační systémy (VOKS). Pro děti s těžkým tělesným handicapem je možné ke komunikaci využívat oční komunikátor. Napomáháme tak rozvoji v oblasti komunikace a schopnosti vyjádřit svůj názor.

Dětem je k dispozici ranní a odpolední školní družina, zájmové kroužky.

Maximální počet žáků ve třídě: závisí na doporučení školského poradenského zařízení, zpravidla maximálně 4 - 6 žáků na třídu, což umožňuje individuální přístup speciálního pedagoga a až dvou asistentů pedagoga.

Podmínky přijetí:

 • žádost rodičů
 • doporučení školského poradenského zařízení ( SPC, PPP,..)
 • v případě dětí s PAS vyjádření odborného lékaře potvrzující diagnózu autismus

Využíváme stimulační terapie a jejich prvky:

 • prevence logopedických vad - reedukace a kompenzace řečových poruch
 • grafomotorická - přípravná cvičení na psaní
 • prvky arteterapie - využívání výtvarných technik a práce s hlínou v keramické dílně
 • muzikoterapie - hudebně pohybová stimulace, hry se zvuky, relaxace
 • bazální stimulace - podpůrný program pro děti s těžkým postižením
 • somatopedická cvičení
 • canisterapie
 • prvky ergoterapie - terapie zaměřená na získání co nejvyšší míry samostatnosti dítěte
 • aromaterapie
 • míčkování a kojenecké masáže

 

Kalendář akcí

Červen 2024
PO ÚT ST ČT SO NE
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Nahoru

Plakát - sportovní odpoledne