Aktuality

Založení spolku na podporu naší školy

5mergeQHDInformace – založení spolku rodičů a přátel osob se znevýhodněním při Základní škole a Praktické škole Velká Bíteš

Vážení rodiče, ráda bych vás alespoň touto cestou informovala o novinkách ve škole.

Z iniciativy rodičů naší žákyně vznikl spolek s názvem „Škola do života, z. s.“. Spolek byl zapsán Krajským soudem v Brně dne 12. 1. 2021. Jedná se o neziskovou organizaci.

Cílem spolku je poskytování účinné pomoci a podpory vzdělávacímu zařízení pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Zřízení tohoto spolku je tedy určeno naší organizaci a vašim dětem. Věřím, že se podaří pomocí finančních prostředků z transparentního účtu přispět na opravy a rekonstrukci naší školy, popřípadě na další dílčí projekty související s aktivitami pro děti.

V současné době se řeší webové stránky tohoto spolku včetně napojení na další sociální sítě (Facebook, Instagram, …) a některé další právní úkony, jako je smlouva se školou apod.

Vzhledem k tomu, že spolek je na počátku svého zrodu, iniciátoři určitě ocení zájem dalších rodičů podílet se na chodu spolku a pomoci např. se správou webových stránek, plánováním aktivit, propagací spolku, oslovení sponzorských partnerů apod.

Je mi velmi líto, že se v této době nemůžeme setkat hromadně a vše prodiskutovat, a že musím volit tuto neosobní cestu při předávání informací.

Pokud se budete chtít do chodu spolku zapojit, nebo pokud budete potřebovat zodpovědět dotazy, prosím, neváhejte mne kontaktovat. Prozatím (vzhledem k epidemiologické situaci a než se budeme moci setkat) budu zprostředkující osobou.

Těším se na budoucí práci v úžasné a tvůrčí atmosféře s vámi.

Blanka Gaizurová, ředitelka školy

Kalendář akcí

Nahoru

Plakát - sportovní odpoledne